รายการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

1.หลักเกณฑ์การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (แก้ไขเพิ่มเติม)
2.ตารางการแข่งขันทักษะ
3.หมายเลขที่นั่งและห้องสอบ
4.แผนผังนิทรรศการงาน จ.ภ.วิชาการ
5.กำหนดการงาน จ.ภ.วิชาการ
6.การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันสามารถรับแบบฟอร์มเพื่อเปลี่ยนตัว ณ จุดลงทะเบียนกลางในวันแข่งขันได้เลย