ดูขั้นตอนลงทะเบียนการสมัครลงแข่งขันงาน จภ.วิชาการ'62

--> หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันงาน จภ.วิชาการ'62

-->Invitation letter to participate in PCSHSST A CADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2019

-->Invitation letter to participate in PCSHSST A CADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2019 (Indonesia)

-->Invitation letter to participate in PCSHSST A CADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2019 (Malaysia)ติดต่อประสานงาน

นายวิชัย บัวเนี่ยว เบอร์โทร 0894627327 email :: wc_16@hotmail.com